Ik wil met de serie Waternimfen sportieve en levenslustige 55plus dames laten zien die trots zijn op hun lijf ook al is dat niet meer zo strak als vroeger. Niet geflatteerd, gewoon zoals ze zijn. Ze zijn mooi, ieder op haar eigen manier. Van binnen en van buiten.

Mijn modellen vond ik in het groepje waarmee ik wekelijks aan aquafitness voor 55plussers doe. Een hecht clubje dat al jaren bijeenkomt. In het water werken zij hard aan hun conditie en soepelheid. Na de les wordt samen koffie of thee gedronken in het restaurant van het zwembad. Lief en leed komt dan op tafel, men leeft mee en steunt elkaar. Het sociale gebeuren binnen een club is net zo belangrijk als dat bewegen in het water.

Het was niet eenvoudig om de dames zover te krijgen dat zij voor mij wilden poseren. En dan nog in badpak ook! Zij vonden zelf dat zij niet meer aan het schoonheidsideaal uit de modebladen beantwoordden om in badpak op de foto te gaan. Maar niet alleen de dames zelf hadden enige schroom. Ook de kinderen lieten kritisch van zich horen “Ma, dat doe je toch niet!”

Het vertrekpunt van de fotoshoot was steeds het gesprek en dat niet alleen om het model op haar gemak te stellen. Voordat ik ga fotograferen wil ik mij verbonden voelen met het model. Wie is de persoon? Wat doet zij of wat heeft zij gedaan in haar leven? Wat maakt haar gelukkig? Nou, dat waren vaak verrassende vragen. Daar hadden de waternimfen meestal niet direct een antwoord op. En het heeft mooie verhalen opgeleverd.

Vervolgens heb ik de foto’s geschoten. Eerst min of meer “aangekleed” met sjaals, kettingen enz. Op het moment dat ze een beetje gewend waren aan de situatie en mijn manier van regisseren, dan gingen de versierselen af en kwamen er (zwem-)attributen bij.

Uiteindelijk heeft het geresulteerd in twee series. De portretten zijn eigenlijk collages, waarbij ik een passende achtergrond achter het portret heb gemonteerd.
Bij de zwembadserie heb ik gekozen voor eenzelfde blauwe tegeltjes wand. Juist door die uniformiteit komt de aandacht meer op het portret te liggen. De waternimfen hebben een attribuut van de zwemles in hun handen, een bal, gewichtjes enz.
Bij de tweede serie is de achtergrond juist heel verschillend en zegt iets over de waternimf. Het is het antwoord op mijn vragen naar haar leven en geluk. Zeer verschillende dames die toevallig hetzelfde zwembad bezoeken. Ondernemers, ambtenaren, gepensioneerden, oppasoma’s enz. Ondanks de verschillen vormen zij toch een hechte sociale groep.

Het zoeken naar de juiste achtergrond en de nabewerking is een tijdrovend en precies gebeuren in Photoshop. Kloppen het licht, de kleuren en de scherpte? Het portret is steeds leidend. Ik kijk wat het portret nodig heeft en welke achtergrond haar verhaal het beste illustreert. Dat kunnen foto’s zijn uit mijn eigen archief of free stockfoto’s.
In mijn fotografisch werk pas ik technieken en composities toe uit de schilderkunst. Het gebruik van landschappen en interieurs bijvoorbeeld als achtergrond. En de gelaagdheid in een werk. Ik ben daarin meer schilder dan fotograaf.

Er is ook een film over de waternimfen gemaakt. U vindt die bij de Videofilms.